Finał akcji Żądamy Chleba

Dziękujemy Radzie Osiedla Wilda, fundacji Kreaktywator, inicjatywie społecznej Wirtualny Łazarz. Składamy wielkie podziękowania za to, że dzięki Wam finał akcji Żądamy Chleba 2023 był wyjątkowy pod każdym względem. Tradycją stało się, że pani Joanna Jaśkowiak jest z nami w tym dniu. Dziękujemy za wsparcie, pomoc i dobre słowo. Finał akcji zrealizowano dzięki środkom pochodzącym od Rady Osiedla Wilda. Wszystkim i każdemu z osobna dziękujemy za wpłaty na zbiórkę oraz udostępnianie naszych postów. Zbiórka na "pomagam" jeszcze przez chwilę będzie aktywna do momentu, aż nie zbierzemy puszek z zebranymi pieniędzmi. Już dziś wiemy, że dzięki Wam możemy przygotować posiłek dla ponad 1200 osób! Zebrane środki wystarczą na 8 sobotnich spotkań. Jesteście wielcy!