Dotacje

Od 4 maja 2022 r stowarzyszenie realizuje zadanie nr ZSS-XVI.526.6.2022 pt. „Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym uzależnionym poprzez ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych”, które jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań. Celem jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób w kryzysie bezdomności uzależnionych poprzez wsparcie w procesie trzeźwienia oraz profilaktykę uzależnień. W ramach otrzymanej dotacji finansowane są następujące zadania realizowane przez stowarzyszenie „Zupa na Głównym”:

- Prowadzone są zajęcia w ramach grup informacyjno - edukacyjnej oraz wsparcia.
- Udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne.
- Finansowane są działania zespołu streetworkerów.
- Prowadzona jest praca socjalna.

Termin realizacji zadania: 4/05/2022 r. ... 31/12/2024 r.
Wysokość wsparcia 199 880,00 złotych