Dotacje

Od 4 maja 2022 r stowarzyszenie realizuje zadanie nr ZSS-XVI.526.6.2022 pt. „Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym uzależnionym poprzez ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych”, które jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznań. Celem jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób w kryzysie bezdomności uzależnionych poprzez wsparcie w procesie trzeźwienia oraz profilaktykę uzależnień. W ramach otrzymanej dotacji finansowane są następujące zadania realizowane przez stowarzyszenie „Zupa na Głównym”:

- Prowadzone są zajęcia w ramach grup informacyjno - edukacyjnej oraz wsparcia.
- Udzielane są indywidualne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne.
- Finansowane są działania zespołu streetworkerów.
- Prowadzona jest praca socjalna.

Termin realizacji zadania: 4/05/2022 r. ... 31/12/2024 r.
Wysokość wsparcia 199 880,00 złotych

 

Umowa nr ZSS-II.526.116.2020 pod tytułem: Zakup środków i materiałów ochronnych dla beneficjentów stowarzyszenia „Zupa na Głównym”. Kwota dofinansowania: 2500,00 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

 

Umowa nr ZSS-XVI.526.4.2021 pod tytułem: Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym uzależnionym poprzez ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych. Kwota dofinansowania: 74960,00 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

 

Umowa nr 4_2021/BEZDOMNOŚĆ pod tytułem: Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i podstawowej opieki przedmedycznej. Kwota dofinansowania: 18000,00 zł.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

 

Umowa nr ZSS-XIII.526.93.2022 pod tytułem: Bezpieczne schronienie zimowe dla osób bezdomnych. Kwota dofinansowania 10000,00 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

 

Umowa nr ZSS-XIII.526.72.2023 pod tytułem: Zapewnienie wyżywienia obywatelkom i obywatelom Ukrainy przebywającym w Poznaniu. Kwota dofinansowania: 20000,00 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

 

Umowa nr U62/2023. Streetworking - wsparcie interwencyjne dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Kwota dofinansowania 49900,00 zł.
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Umowa nr KL-VI.525.2.18.2023. Finał akcji "Żądamy Chleba" nawiązującej do historycznych wydarzeń Czerwca 1956 roku, realizowany na Madalininie. Kwota dofinansowania 5000,00 zł.
Miasto Poznań – Wydział Kultury UMP.

 

Umowa nr ZSS-XIII.526.89.2023 pod tytułem: Zapewnienie interwencyjnego wsparcia osobom w kryzysie bezdomności przez zaopatrzenie w ciepłą odzież, obuwie i śpiwory. Kwota dofinansowania 10000,00 zł.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.